Chciałabym zaprezentować dziewięć najciekawszych miejsc w Berlinie.Zapraszam na moje Top-9 

1.Berlin Cathedral

Katedra (Berliner Dom) stanowi biorąc pod uwagę wielkość największy oraz najbardziej istotny kościoł wyznania protestanckiego znajdujący się w Berlinie.

Budynek o którym mowa jest dziełem na miarę czasu mogącym spełnić oczekiwania myślę że nawet bardzo wymagających osób. Budynek prezentuje styl łączący że sobą epokę renesansu oraz epokę baroku. To dzieło stanowi połączenie rodu Hohenzollernów z niemieckim protestantyzmem.

Począwszy od epoki średniowiecza budynek został przekształcany przez następne fazy renowacji architektonicznej. Wybudowany w 1465 roku był on kościółem parafialnym mieszczącym się  na rzece Sprewie. W  XIX wieku ich liczba parafian wynosiła 12.000. Wtedy powstały dwie osobne parafie. Ostateczne ukończenie tego Kościoła nastąpiło w 1905 roku. Wtedy rządy sprawował niemiecki cesarza Wilhelma II. Budynek jednak nie był oszczędzany gdyż uległ on uszkodzeniu w czasie II wojny światowej, by później zostać zamkniętym w latach NRD. Dopiero z nadejściem 1980 roku parafianie mogli  przeprowadzac sakrament chrztu, odprawiać mszę świętą oraz pogrzeby.

W Katedrze Berlińskiej mieszczą się groby które to należały do  członków rodu Hohenzollern. Słynący grobowiec rodziny Hohenzollernów, składa się z ponad dziewięćdziesięciu sarkofagów oraz grobowców, pośród nich występują grobowce należące do królów pruskich którymi byli Fryderyka I oraz Zofia Charlotte. Groby to dzieła autorstwa Andreasa Schlütera, są one wspaniałe i do tego odlane w pozłacanym ołowiu oraz cynie.

Warto też zwrócić uwagę na chrzcielnicę będącą dziełem autora, którym był  Christian Daniel Rauch. Ponadto proponuje spojrzeć też na organy z kopuły, które są złożone z 7000 piszczałek. Organy są arcydziełem jednym z największych w mieście. Aby zobaczyć tę kopułę należy przejść przez 270 stopni. Kopuła ma wysokości rzędu 114 metrów oraz jest otoczona wieżami w ilości czterech. W środku warto zobaczyć pełne przepychu elementy wywodzące się z okresu Reformacji.  Poza tym kopuła jest miejscem, które często odwiedza w czasie koncertów oraz odczytów.  Istnieje możliwość odbycia tej wycieczki z osobą  przewodnika. 

2.Berlin Television Tower

Wieża telewizyjna w Berlinie wznosi się na wysokości 368 metrów. Wieża telewizyjna stanowi punkt charakterystyczny miasta i nie może równać z niczym innym. Wieża mieści się na Alexanderplatz i myślę że to obowiązkowa atrakcja w Berlinie. To również  najwyższy budynek mieszczący się w  Europie udostępniony dla ludzi. Będąc tutaj czekają na Państwa niesamowite widoki, a z platformy widokowej panorama miasta prezentuje się magicznie.

Wieża telewizyjna w Berlinie była otwarta wraz z datą  3 października 1969 r. Było to przed  obchodami dwudziestolecia powstania Niemiec Wschodnich. Dla osoby Waltera Ulbrichta, będącego wówczas szefem państwa NRD, wieża telewizyjna, która to została wybudowana jedynie w ciągu czterech lat, stanowiła odniesienie do wyższości systemu komunistycznego.

Wieża to dzieło projektu osoby Hermanna Henselmanna oraz grupy architektów wokół Wernera Neumanna, Fritza Dietera, Güntera Frankego i w państwowym przedsiębiorstwie noszącym nazwę Industrieprojektierung (Ipro) Berlin. Po momencie kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec wieża telewizyjna nabrała nowego wymiaru oprócz wymiaru symbolicznego stała się elementem typowym dla miejskiego  krajobrazu.

Wraz z rokiem 1979 wieża telewizyjna jest zabytkiem. Aktualnie odwiedza ją ponad milion osób. Będąc tutaj urzeknie Państwa mająca ponad 200-metrów platforma widokowa. Miasto z góry prezentuje się wspaniale. Wieża telewizyjna ma doskonale dopasowaną nazwę Panorama Bar. Będąc tutaj warto też zajść również do obrotowej Restauracja Sphere. Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zarezerwowanie sobie biletu do rejestracji. Restauracja oferuje wyborne jedzenie oraz dobre napoje. Nie wspominając o przepięknych widokach.

3.Brandenburg Gate

Brama Brandenburska jest to jedyna pośród zabudowanych bram miejskich znajdujących się w Berlinie. Ta brama jest umiejscowiona dokładnie na zachodnim końcu alei Unter den Linden. Dawniej ta brama miała wyraz symboliczny odnoszący się do podziału Niemiec oraz zjednoczenia kraju.

Atrakcja jest bardzo popuralna i często turyści ją odwiedzają. Brama powstała w oparciu o zamówienie Fryderyka Wilhelma II i stanowiła ona wejście do Unter den Linden. To wejście prowadziło bezpośrednio do pałacu pruskiego. 

Brama jest zdobiona poprzez rzeźby oraz  płaskorzeźby. Autorem projektu tych elementów architektonicznych był Gottfried Schadow, pośród tych dzieł prawie wszystkie oparte były na tym czego dokonał Herakles. W roku 1793 r. został dodany pomnik kwadrygi, który odnosi się do osoby  boginii zwycięstwa z symbolem pokoju. Kiedy miała miejsce  francuska okupacja Berlina, a było to w okresie od 1806 do 1808 roku Napoleon zabrał posąg do Paryża, gdzie stał do 1814 roku. Następnie brama była miejscem nazistowskiej propagandy, tutaj też miała miejsce parada, kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, a było to w 1933 r. Niestety most uległ zniszczeniu od 1957–58 roku, później uległa ona przekształceniu i odnowieniu.

W latach  od 1961 do 1989 roku Brama Brandenburska stanowiła symbol podziału  Niemiec, wtedy to bowiem  Mur Berliński blokował dostęp do bramy zarówno Niemcom zachodnim jak i wschodnim. Brame po raz kolejny otworzono 22 grudnia 1989 r. Było to kiedy doszło do zjednoczenia Berlina Wschodniego i Zachodniego, wówczas przez bramę przeszedł kanclerz Niemiec Zachodnich czyli  Helmut Kohl, aby spotkać się z premierem NRD czyli Hansem Modrowem. Bramę następnie w 2000 roku odrestaurowano, aby potem znowu ją otworzyć, a było to w 2002 roku. Jednak brama jest zamknięta dla ruchu pojazdów. 

4.Charlottenburg Palace

Pałac Charlottenburg (Schloss Charlottenburg) pomimo doznanych zniszczeń jest dobrze zachowany i prezentuje kulturę typowo dworską Hohenzollernów. Ta kultura obejmuje czas począwszy od XVII, a skończywszy na  wczesnym XX stuleciu.

Założeniem było powstanie kompleksu pałacowo-ogrodowego.  Był on budowany od 1695 do 1699 roku według projektu Arnolda Neringa, jako letnia rezydencja księżnej elektorowej Zofii Charlotty Brandenburskiej. Pałacowy ogród był pierwszym w Niemczech posiadającym barokowe elementy, odnoszące się do stylu pochodzącego z Francji .

W roku 1701 odbyła się  koronacja Fryderyka I wówczas zaczęto przerabiać oraz powiększać pałac. Aktualnie można zwiedzić zachowane z duchem epoki baroku pomieszczenia, pośród nich jest kaplica która to jest dobrze zachowana, oraz Gabinet gdzie jest dużo przepięknej porcelany. Kiedy zaczął rządzić Fryderyk Wielki pałac ponownie rozbudowano, a w 1740 roku podjęto się rozbudowy w oparciu o projekt autorstwa Georga Wenzeslausa von Knobelsdorffa. Dobudowano wówczas następne nowe skrzydło, które miało pomieścić takie pomieszczenia jak Złota Galeria, reprezentacyjna bawialnia, Biała Sala oraz królewskie apartamenty. Pośród dzieł sztuki występują tutaj obrazy autorstwa Antoine’ a Watteau. Są one bardzo cennym nabytkiem wręcz najcenniejszym w całym pałacu.

Kiedy to na tronie był Fryderyk Wilhelm II oraz Fryderyk Wilhelm III pałac stanowił rezydencje letnią królów oraz żony drugiego z władców czyli królowej Luizy. W okresie rządów Fryderyka Wilhelma IV zrobionodo tej pory jest zachowaną bibliotekę mającą swoje oryginalne wyposażenie. Oprócz tego w pałacowym ogrodzie mieści się pałac Nowy Pawilon, belweder oraz mauzoleum królowej Luizy.

5.Gendarmenmarkt

Gendarmenmarkt jest to plac, który to przeszedł zmiany przez różne fazy historyczne. Zmiany odcisnęły ślad na jego wyglądzie architektonicznym.

Plac powstał  pod koniec XVII wieku w oparciu o plany Johanna Arnolda Neringa. Wówczas w tej dzielnicy mieszkali francuscy imigranci, pośród których żyli tu głównie francuscy protestanci (hugenoci). Rynek dawniej posiadał nazwę "Esplanade", później nazywał się jako "Lindenmarkt", rynek "Friedrichstadt", a kończąc na "Neuer Markt". Jego końcowa przemiana nastąpiła w 1799 roku  w Gendarmenmarkt, ponieważ w okresie  od 1736 do 1782 roku mieściła się tu straż wraz z stajnią pułku strażników nazywana jako „Gens d'armes”.

Powstałe w roku 1705 domy francuskie oraz niemieckie były znane z faktu oparcia swoich projektów na  prostych protestanckich kościołach. Powstały też 2 wieże mające funkcję reprezentacyjną. Wieże powstały w oparciu o plany Carla von Gontarda, a było to w okresie od 1780 do 1785 roku. Oprócz tego powstała Sala koncertowa którą zbudowano na ścianach fundamentów dawniej spalonego budynku Teatru Narodowego w latach począwszy od 1817 skończywszy na 1821 roku. Korzystając z planów  Karla Friedricha Schinklal budynek ten był centralnym element złożonego z trzech części zespołu. W latach 1903/04 przebudowano na stylu  neobarokowym  widownię.

Gendarmenmarkt poważnemu uszkodzeniu w okresie drugiej wojny światowej, lecz z upływem czasu został on odbudowany. Wokół Gendarmenmarkt mieści się mnóstwo kawiarni, hoteli oraz restauracji. Bardzo znanymi są co roku urządzane wydarzeniania na rynku. Należą do nich jarmark bożonarodzeniowy oraz klasyczny koncert organizowany na świeżym powietrzu.

6.Kurfustendamm

Kurfustendamm jest to główna ulica znajdująca się zachodniej części Berlina, dokładnie mieszcząca się w okręgu administracyjnym Charlottenburg-Wilmersdorf. Ta ulica ma funkcje połączenia Breischeidplatz z Kościołem Pamięci w Charlottenburgu z Rathenauplatz w Wilmersdorfie. 

Kurfustendamm stanowi jedną z najbardziej słynnych ullic na całym świecie. Stanowi ona będącą najbardziej istotną, ale również miłą ulicę o charakterze  handlowym w Berlinie.

Na tej ulicy można zobaczyć bardzo luksusowe sklepy, czy też odwiedzić kawiarnie. Na rogu Joachimsthaler Strasse Berlin, dokładnie nieopodal Gedächtniskirche, są położone ogromne, modne domy towarowe. Tutaj występują sklepy w stylu francuskim,  kawiarnie oraz teatry. Prestiżowe adresy występujące  w niesamowitych  budynkach zdobią poprzez styl wilhelmiński do dzisiejszego dnia boczne ulice.

Droga była położona w połowie XVI wieku i wówczas była ona ścieżką służąca dla elektorów w Grunewald. W oparciu o prośbę wyrażoną przez kanclerza Otto von Bismarcka z 1886 roku wybudowano Kurfürstendamm: czyli bulwar mający wymiary szerokości rzędu 53 metrów.

7.Museum Island

Berlińska Wyspa Muzeów jest to bardzo ważna oraz nietypowa kolekcja występujących tutaj muzeów oraz galerii. Berlińska Wyspa Muzeów ma w swoim składzie pięć muzeów prezentujących dzieła wywodzące się  sprzed 6000 lat ludzkiej historii. Kompleks cały znalazł swoje miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 roku.

To miejsce jest znane jako typowo historycznyne centrum Berlina. Kompleks to główny element muzealnej sieci miasta oraz miejsce będące celem inwestycyjnym.

Znajduje się tu Muzeum Pergamońskie, kolekcja klasycznych antyków, Muzeum Starożytnego Bliskiego Wschodu, Nowe Muzeum, Muzeum Egipskie i Kolekcja Papirusów oraz Muzeum Prehistoriii Wczesnej Historii,  Muzeum Sztuki Islamu, Muzeum Prehistorii i Wczesnej Historii. Będąc tutaj dotkną Państwo na żywo sztuki epoki antycznej ale też i współczesnej. Na zwrócenie wzroku zasługuje głównie  Muzeum Peragamońskie, najbardziej uczęszczane. W tym miejscu znajduje sie najwięcej eksponatów odnoszących się do epoki  starożytnej.

Muzea  otwarte są w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00, od czwartku do 20:00.

Myślę, że będąc w Berlinie należy koniecznie zobaczyć to miejsce. Oprócz tego dobrym rozwiązaniem jest zakup karty wstępu do każdego z  5 muzeów mieszczących się na wyspie połączone. Są one połaczone z biletem komunikacji miejskiej.

8.Potsdamer Platz

Potsdamer Platz jest  w dzielnicy Mitte stanowi węzeł mający funkcję komunikacyjną,  znajdujący się  pomiędzy dzielnicą Mitte a Tiergarten. Potsdamer Platz mieści się pomiędzy tzw. oryginalnym miastem położonym  na wschodzie oraz nowym zachodem Berlina. Do okresu obejmującego aż drugą wojne światową Potsdamer Platz stanowił miejsce będące jednym, w których występował ogromny ruch w Europie.

Określenie „Potsdamer Platz” nie jest dokładnym określeniem ono jedynie odnosi się do miejsca przy Leipziger Platz. Miejsce potem było popularne oraz bardzo znane pośród berlińczyków, lecz również na całym świecie. Cały teren znany jest jako „ Plac Poczdamski ”.

W arkadach Potsdamer Platz można zrobić zakupy. Liczba sklepów wynosi ponad 120. Można zaś kupić tutaj ubrania, biżuterie oraz inne rzeczy. Poza tym na „górze ” placu, a dokładnie na szczycie budynku Kollhof, znajduje się punkt widokowy posiadający najszybszą windą w Europie. Tutaj panorama miasta wygląda przepięknie. Poza tym to tu swoje miejsce ma „Wielkie kino”,  każdego roku w miesięcu lutym. Wielkie Kino jest to zMiędzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie.

9.Reichstags dome

Reichstag stanowi miejsce gdzie mieści się  siedziba niemieckiego parlamentu. Budynek powstał w 1894 roku. Wraz  rokiem  1918  z balkonu budynku proklamowano Republikę Niemiecką.
Budynek uległ zniszczeniu w sposób częściowy podczas pożaru 27 lutego 1933 roku. Jednak największa skala zniszczeń nastąpiła w okresie II Wojny Światowej. Z dawnego Reichstagu pozostała tylko jedynie fasada mająca napis "Dem Deutschen Volke" ("Narodowi niemieckiemu").

Na samym szczycie mieści się stalowo-szklana kopuła. Wymiary kopuły to średnica rzędu 40 metrów, a jej wysokość to 23 metry wysokości, w jej skład wchodzi aż ok. 800 ton stali. W środku kopuły mieści się tzw."light sculptor", jest to mający ściętą strukturę i będący odwróconym stożek mający wymiary średnicy 2,5 metra występujący u dolnej podstawy oraz aż 16 metrów kształtujących się u górnej podstawy. Oprócz tego on jest pokryty lustrami w ilości 360.

Mający sześć pięter gmach na swoim najniżej położonym  piętrze ma głównie pomieszczenia urzędowe. Drugie piętro ma gabinety prezydenta oraz  Rady Ministrów. Na trzecim pietrze umiejscowione są np.sale zebrań partii. Poza tym nad tymi kondygnacjami z położonego tam tarasu istnieje możliwość ujrzenia z góry Sali Deputowanych. Na dach można dotrzeć poprzez wjazd winda się albo idąc przez mające długie na 230 metrów chodniki, z nich można popatrzeć na  salę obrad. Gmach jest bardzo ciekawy oraz prezentuje się pięknie.

autor Miasta na weekend Top9

Ta strona internetowa używa plików cookies. Więcej na temat cookies dowiesz się z Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym.